България подаде заявление за подпомагане от фонд "Солидарност" за бедствията в периода 30.01.2015 - 04.02.2015 г.

     Като страна членка на Европейския съюз, България има право да получи подкрепа от фонд „Солидарност" за преодоляване на последиците от природни бедствия. До момента са подадени и одобрени две заявления - за наводненията от средата на м. юни 2014 г. и края м. юли 2014 г.
     Във връзка с бедствията, настъпили на територията на цялата страна в периода 30.01.2015 - 04.02.2015 г., България изготви и подаде трето заявление за подпомагане от фонд „Солидарност" на ЕС. Следва процедура по оценка на заявлението, след което ще бъде взето решение от Европейската комисия относно допустимостта и размера на помощта, съобщи МРРБ.
Актуално

съобщение

анкета