Информационна среща по кампанията за директните плащания ще се проведе в Генерал Тошево

     На 27 април от 17.30 ч., в НЧ "Светлина 1941", ще се проведе информационна среща на земеделски производители с представители на Министерство на земеделието и храните, ДФЗ - Разплащателна агенция, областна и общинска служба по земеделие, община Генерал Тошево. В срещата ще вземат участие народният представител Живко Мартинов - член на Парламентарната комисия по земеделие и заместник областният управител Ивайло Манушев.

     Събитието се организира в рамките на разяснителната кампания на МЗХ и има за цел да запознае земеделските стопани с начина на кандидатстване, условията, на които следва да отговарят, както и дейностите, които трябва да изпълняват и да спазват, за да получат финансово подпомагане по кампанията за директните плащания за тази година.
Актуално

съобщение

анкета