Заместник областният управител д-р Катя Ганова: „Видях образцови домове, но в Българево има още какво да се желае”

     През втория ден на посещението си в социалните домове в региона, д-р Ганова е провела редица срещи и разговори с ръководителите на заведенията и с представители на дирекциите за социално подпомагане. Заместник областният управител даде висока оценка на специализираните институции в с. Опанец - Дома за възрастни хора, и на Дома за медикосоциални грижи за деца в Добрич.

     С реализацията на различни проекти, в значителна степен  са покрити  изискванията за стандартите и критериите за предоставяне на качествени институционални грижи за хора с увреждания, са наблюденията в Опанец.

     А образцовият вид на ДМСГД - Добрич, заслужава адмирации, обобщи д-р Ганова. Отличната  материална база и високо квалифицираният персонал в  ДМСГД, са предпоставка за осъществяване на качествена грижа за децата: и по отношение на модерния, напълно европейски стил, в който е решен интериорът, и в посока активното търсене на  възможности за по-пълноценна работа по социализацията и интеграцията на децата, и по отношение на индивидуализиране на грижите.

    В нова, съвременна сграда, ще бъде настанен Домът за стари хора в Балчик, който ще има сезонен характер. Намеренията са следващото лято да бъде вече обитаем.

    Изключителен напредък забеляза ресорният зам. управител във визията на Дом „Дъга" през последните две години. Висока оценка получи и Дневният център за деца и възрастни хора, пребазиран в бившата детска градина №30.

     Като основен проблем на социалните домове, д-р Ганова посочи големия брой чакащи за настаняване, като в Дома за възрастни хора с умствена изостаналост в с. Българево, те са около 800. Там все още има какво да се желае във всяко отношение, обобщи заместник областният управител.

     С голяма благодарност към служителите от дирекциите за социално подпомагане, се обръща д-р Ганова, служители, които имат малки възнаграждения, но в замяна на това, са  хора „с големи сърца".

 

 
Актуално

съобщение

анкета