АНАЛИЗ НА СЪСТОЯНИЕТО НА ЧИТАЛИЩАТА В ОБЛАСТ ДОБРИЧ

ОБОБЩЕН ДОКЛАД ЗА ПОСТИЖЕНИЯТА, ПРОБЛЕМИТЕ И ПРИНОСА НА ЧИТАЛИЩАТА ЗА РАЗВИТИЕТО НА ОБЛАСТ ДОБРИЧ ПРЕЗ 2014 г., В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА УТВЪРДЕНИ УКАЗАНИЯ ЗА ДЕЙНОСТТА НА КОМИСИИТЕ, ИЗВЪРШВАЩИ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ГОДИШНАТА ДЪРЖАВНА СУБСИДИЯ ЗА ЧИТАЛИЩАТА ПО ЧЛ.23 ОТ ЗАКОНА ЗА НАРОДНИТЕ ЧИТАЛИЩА

(ИЗГОТВЕН ВЪЗ ОСНОВА НА ПРЕДОСТАВЕНИ СВЕДЕНИЯ ОТ СТРАНА НА ОСЕМТЕ ОБЩИНСКИ АДМИНИСТРАЦИИ, НАМИРАЩИ СЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ ДОБРИЧ: ДОБРИЧ-ГРАД, ДОБРИЧКА, БАЛЧИК, КАВАРНА, ШАБЛА, ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО, КРУШАРИ И ТЕРВЕЛ)Прикачени файлове


Актуално

съобщение

анкета