Областният управител и ресорният му заместник се запознаха със състоянието на социалните домове

      В разговор с ръководителите на заведенията, Областният управител е бил информиран за текущата работа, високото ниво на квалифицирани грижи, пълното съдействие от страна на общините,  социалните услуги в специализираните институции и подобрените материални условия  в модерно оборудваните и обзаведени сгради, които позволяват високо качество на обгрижване.

     Три инспекции са реализирани в Дома за деца с умствена изостаналост /ДДУИ/ в Крушари от началото на тази година. Инспекторатът на Агенцията за социално подпомагане е извършил мониторинг върху качеството на предоставяните социални услуги. През април дейността му е била изцяло обект на проверка от представители на Държавната агенция за закрила на детето. Констатирано е, че специализираната институция е модерно развиващо се социално заведение, с ясно разписани критерии и стандарти за предоставяне на социални услуги за деца в риск, каквито са децата с увреждания. В резултат на задължителните предписания щатът на дома е разширен с още двама рехабилитатори, втори логопед, арттерапевт, четирима нови възпитатели. Изцяло ремонтирани и обзаведени са две нови занимални за децата, игротека и рехабилитационна зала. Коригирано е качеството на предлаганата храна. Менюто на децата е разнообразено. Ежедневно 20 деца от институцията посещават Дневния център за деца с увреждания, който функционира от началото на тази година в Крушари. Смяната на заобикалящата среда, срещата с нови лица, установяването на нови контакти, се отразява изключително благоприятно върху развитие на децата. Като резултат от съчетаването на двата вида социални услуги се наблюдава повишена активност от страна на децата към заобикалящия ги свят, стремеж за ново ниво на комуникация и адаптиране към света. Основен проблем в дома в Крушари остава големият капацитет, са информирали от там. В момента децата са 100 и има още 10 чакащи за настаняване. Няма успешни примери за реинтеграция на деца с увреждания в семейна среда.

     Днес зам. областният управител д-р Ганова продължава обиколката в община Шабла и Добрич, където ще посети социалните заведения на територията на тези общини.
Актуално

съобщение

анкета