Заместник-министърът на земеделието и храните Васил Грудев участва в семинар от информационната кампания на МЗХ за директните плащания

     При изключителен интерес, днес, 30 март 2015 г., в Добрич се проведе информационна среща със земеделските производителите от областта.

     Разяснителната кампания на МЗХ има за цел да запознае земеделските стопани с начина на кандидатстване, условията, на които следва да отговорят, както и дейностите, които трябва да изпълняват и да спазват, за да получат финансово подпомагане по кампанията за директните плащания за тази година. "Значението на тези срещи е голямо и интересът на земеделските стопани е оправдан, защото всички очакват актуална информация за новия програмен период, за Общата селскостопанска политика, засягаща директните плащания; за начина на кандидатстване; както и условията за получаване на финансово подпомагане", заяви при откриването на срещата Областният управител д-р Маргарита Новоселска.

     „Политиката на Министерството на земеделието и храните е в защита на интересите на земеделските стопани", подчерта заместник-министърът на земеделието и храните Васил Грудев в началото на срещата и допълни, че в началото на втория седем годишен период от прилагането на Общата селскостопанска политика (ОСП), целта на Министерството е да се постигне базова справедливост в сектора.

     В новия програмен период тези сектори ще са приоритетни, като по схемите за директни плащания за обвързана подкрепа са предвидени 13 % от общите субсидии за земеделие. За пръв път са предвидени и субсидии за животни под селекционен контрол, които трябва да подпомогнат стопаните да подобрят качеството на стадата си. Също така в Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. животновъдството, плодовете, зеленчуците и трайните насаждения ще получават допълнителни точки при кандидатстване", уточни още Грудев. „За постигане на по-голяма справедливост от тази година се въведе правно основание за ползване за заявените площи, от което правило няма да има отстъпване", посочи той.
     Очаква се до средата на следващата седмица да бъдат изплатени и преразпределителните плащания за първите 30 ха площи за кампания 2014. Заместник-министър Грудев поясни, че това ще важи за всички площи, по които няма застъпвания. „Там където застъпванията са налице, средствата ще бъдат изплатени едва след решаването на казусите", подчерта зам.-министърът. Той информира, че на 14 април ще бъде отворена и мярка 4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства" от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., на която „индикативният бюджет е 150 млн. евро. До 2020 г. европейските средства, предвидени за сектор „Земеделие" са 7,7 млрд. евро, а ако се добавят и средствата от бюджета, то те достигат 19 млрд. лева", каза още зам.-министър Грудев.
 

 

 
Актуално

съобщение

анкета