Областният управител се запозна със състоянието на пазара на труда в региона

    Директорите са запознали  екипа на Областния управител със състоянието на първичния трудов пазар в съответния район, предоставили  са информация  за неговата динамика по браншове, и са очертали тенденциите до края на годината. Направен е изводът, че са на лице сериозни притеснения, породени от финансовата криза, отражението й върху пазарите и намаляването на поръчките. В някои от предприятията продължава частично освобождаване на персонал и излизане в неплатен отпуск на служителите. Нагласата на повечето работодатели е за полагане на максимални усилия да задържат квалифицираните си кадри и да не се стига до масово освобождаване на работна сила.

     През месеците юли и август не са постъпили уведомления за масово освобождаване на работници и специалисти. Продължават контактите с фирмите от региона с цел консултиране и разкриване на нови работни места.

     Областният управител е бил информиран за новите инициативи, по които работи дирекция „Бюро по труда"-Добрич от юни тази година.
Актуално

съобщение

анкета