Започва подготовката за отбелязването на 100 години от Първата световна война

     Днес, 13 февруари 2015 г., под председателството на Областния управител д-р Маргарита Новоселска, се проведе заседание на Областна комисия „Военни паметници". Две важни теми присъстваха в дневния ред: обсъждане на постъпили предложения на община Добричка за включване на два паметника - в с. Богдан и с. Паскалево, в областния регистър на военните паметници. Вторият въпрос, насочи вниманието на комисията към отбелязването на 100-годишнината от Първата световна война през 2016 г. и изработването на Областен план за подготовка на честванията в област Добрич.
     В Областна администрация са постъпили документи и предложение за вписване в Областния регистър на два военни паметника, изградени на територията на община Добричка - в селата Богдан и Паскалево. С тях Областният регистър ще наброява вече 92. В последвалите разисквания, историкът Радослав Симеонов, уредник на Военно гробище-музей, и директорът на Регионален исторически музей Костадин Костадинов, изразиха притеснение за самодейността, която се проявява по места при изграждането на военни паметници. Има стандарти, които трябва да се спазват, за да не се допускат неточности - езикови и граматически. Това е недопустимо и е лош знак за отношението към българската история и паметта на загиналите. Председателят на Областната комисия д-р Новоселска изрази пълно съгласие и предложи РИМ да изготви критерии, които Областна администрация да изпрати на общините. Те трябва стриктно да се изпълняват по отношение на всички мемориали на територията на областта, а документите, които се внасят в Областна администрация - да бъдат съгласувани с РИМ. 

     По втория основен въпрос в работата на днешното заседание, Областният управител предостави думата на своя заместник Ивайло Манушев, който бе упълномощен от д-р Новоселска да участва в заседание на Националния комитет за отбелязване на 100 години от Първата световна война в София. Членовете на комисията бяха запознати с амбициозната задача, която Областният управител и екипът й, са си поставили: през 2016 г. националните чествания да бъдат с фокус област Добрич, като акцент бъдат боевете на Добруджанския фронт.  Амбициозната цел е, отбелязването на 100 годишнината да има международен характер. Ще бъдат поканени президентите на България и Румъния. Подготовката вече започва. Обсъждат се инициативи. Областна администрация Добрич предвижда съвместно с общините, с Регионалния исторически музей и всички заинтересовани институции, да се изработи Областен план за подготовка на честванията. До края на февруари общините трябва да представят своите предложения, а следващото заседание на Комисията „Военни паметници" ще се проведе в края на март.

 
Актуално

съобщение

анкета