Обсъждат се неотложни мерки за регулиране на водата от р. Батовска

     На 4 февруари 2015 г., Областният управител д-р Новоселска взе участие в работна среща в к.к. "Албена", на която е обсъдена създалата се много сериозна ситуация, след наводнението на 2 февруари, довело до големи щети за дружеството, както и до проблеми за цялата долина.

     Домакин на срещата е бил Изпълнителният директор на "Албена"АД Красимир Станев. Присъствали са директорът на ОД на ПБЗН Дарин Димитров,  директорът на РИОСВ Варна - Венцислав Николов, Галина Цанева - гл. експерт при Басейнова дирекция за Черноморски район Варна, Николай Ангелов, кмет на Балчик и Васил Малчев - ръководител на "Капитално строителство" в "Албена"АД.

     От изнесената информация за последиците от наводнението, е станало ясно, че имущество собственост на "Албена"АД, се наводнява за трети път в периода 5 юни 2014 г. до 2 февруари 2015 г. Нанесените щети надхвърлят 7 млн. лв., като проблемите са на цялата долина и това поражда необходимостта от спешни мерки в посока регулиране на прииждащата вода от р. "Батовска". Участниците в заседанието са се обединили около становището за бързи действия, чрез които да се постигне техническа изправност на хидротехническото съоръжение, намиращо се по коритото на реката, в близост до бензиностанция "Бултрак" и служи за регулиране овлажняването на резервата. Наред с това, е подчертано, че трябва да бъде незабавно почистено речното корито. Изразени са били мнения относно възможността за финансиране на ремонт на хидротехническите съоръжения и корекция на речното корито, което да се случи в кратки срокове, за да бъдат избегнати последващи наводнения.

     Областният управител д-р Маргарита Новоселска е заявила пълна подкрепа и готовност за съдействие, като ще разчита на помощта на всички заинтересовани институции.
Актуално

съобщение

анкета