Областният управител апелира да се помогне на хората от с. Долина и с. Одринци

     След заседанието на Междуведомствената комисия, Областният управител д-р Маргарита Новоселска, съобщи, че ситуацията в областта остава рискова. Тя припомни, че е започнало преливане през преливника на Варненските язовири (яз. „с. Левски", Николаевка), което създава реална опасност за преливане на яз. Одринци. Ако това се случи, означава, че селото ще бъде залято, ще пострада и съседното - Долина, обясни д-р Новоселска. Надяваме се да намалее притокът на водата от Варненските язовири, да започне контролираното изпускане и да се намали обемът вода. Въпреки всичко, рискът остава и, ако възникне, може би ще възникне в тъмната част на денонощието, коментира Областният управител.
     За да бъдат защитени здравето и живота на хората, Междуведомствената комисия е излязла с решение да бъде извършена пълна евакуация на населението от с. Долина, а в с. Одринци  да се извърши тази вечер частична евакуация, а утре- 3.02., - пълна евакуация. На база това решение, както и на основание на законовите разпоредби, кметът на община Добричка е издал заповед за евакуация на хората от двете села.
     Областният управител се обърна с призив към жителите на Добрич, да се отзоват в тази тежка ситуация и да помогнат на близки и познати от застрашените от наводнение села, с цел запазване на сигурността на техния живот. Създадена е организация, съвместно с местните власти, за опазване и на имуществото на гражданите.
     Както стана ясно по- късно, по информация от Министерството на околната среда и водите и Министерството на вътрешните работи и местните власти във Варна има риск от образуване на приливна вълна от язовир Камчия към язовир Цонево в следствие на обилните валежи в Североизточна България и рязкото повишаване на нивото на реките в областта.

 
Актуално

съобщение

анкета