В диалог и по законов път да се решават проблемите на гражданите

prev next
      Целта на събитието  Областният управител г-н Желязко Желязков формулира така:

    „Имам доброто желание срещите в този формат  да станат традиция, за да улесним взаимната си работа и да установим по- оперативен и по- непосредствен контакт между държавната и местна власт. Очаквам  да изградим един работещ екип, който в добра координация да обсъжда и да решава въпроси, касаещи живота на хората от Област Добрич. Предстои ни много работа и вярвам, че при един  конструктивен диалог и добри  делови отношения ще успеем да си бъдем полезни".
     Кметовете бяха подготвили кратки експозета за най-важните и наболели проблеми, специфични за отделните общини. Кметът на Добрич Детелина Николова изрази увереност, че в лицето на Областна администрация вижда сигурен и надежден партньор, с който  ще се работи в посока на едно динамично регионално развитие. В този смисъл бе изразена препоръка за актуализиране на Областната стратегия за развитие, която да включва новите моменти и законови промени в контекста на европейските изисквания. Потърсено бе съдействие от комисар Йончев по отношение по- ефективната работа и контролни действия от страна на РПУ по спазване на обществения ред в отделните населени места.

     Кметовете от крайморските общини потърсиха подкрепа по отношение комуникацията с МРРБ и неговата стратегия за 2010 г. с оглед предстоящите концесии и стопанисване на плажове,  в съответствие със Закона за управление на територията.

     Обсъден бе и въпросът за състоянието на инфраструктурата, като молбата бе за среща на кметовете от областта с новото ръководство на агенция „Пътища" с оглед възобновяване на работата по отделни проекти.

    Изразена бе препоръка към екипа на Областна администрация да бъде ускорена работата по деактуване на държавната собственост в общините, за да се предостави възможност за  по- добро поддържане и използване на имотите.

     Във фокуса на вмнимание бяха и въпроси, касаещи водоснабдяването, третокласната и четвъртокласната пътна мрежа, обществения ред, социалната сфера, подготовката на новата учебна година, здравеопазването, зимната подготовка.

     Градоначалниците подкрепиха предложението на Областния управител тези срещи да се провеждат на всеки три месеца, а когато има извънредни обстоятелства и по- често. По- този начин,  в добра координация, ще се намират и възможности за решаване на проблемите на хората от областта по законов път.

     Съдействие в тази посока обеща и комисар Стефан Йончев, който заяви намерението си да работи при добро взаимодействие и синхрон с Областна администрация и с общините от региона.

 

 
Актуално

съобщение

анкета