Дейността на доброволните формирования бе обсъдена на семинар

prev next

     Във връзка с правомощията и задълженията на Областния управител, произтичащи от  Закона за администрацията и от Закона за защита при бедствия, днес, 15.10.2014 г. в Областна администрация Добрич, се проведе семинар за продължаване работата по изграждането и подобряването на организацията на дейността на доброволните формирования. Семинарът бе открит от заместник областния управител Даниел Йорданов. Участваха кметове и представители на кметски екипи, както и служители, имащи задължения по защитата при бедствия.
     В хода на дневния ред, е разгледано актуалното състояние на формированията в област Добрич; представена e „Националната програма за поетапно изграждане на самостоятелно действащи доброволни формирования". Присъстващите са били запознати с измененията на нормативната база, регламентираща организацията и дейността на тези структури. Дискутирани са били въпроси, свързани с реда и начина на оповестяване и събиране на доброволците при необходимост, които са залегнали в плановете за защита при бедствия.

 
Актуално

съобщение

анкета