Служители на Областна администрация преминаха обучение по проект

     В изпълнение на Договор № 3/30.07.2014 г., сключен между Областна администрация - гр. Добрич и ДЗЗД «Ефективност и компетентност» гр. Варна, с предмет: „Обучения по ключови компетентности" и във връзка с изпълнение на Договор № А13-22-28 от 25.04.2014 г. "Повишаване ефективността на работа в Областна администрация Добрич" по Оперативна програма „Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд", от 19.09.2014 г. до 21.09.2014 г. ДВАДЕСЕТ служители на Областна администрация - гр. Добрич, преминаха първото обучение по Проекта, на тема «Повишаване на мотивацията на служителите за изграждане на организационна принадлежност и идентификация».
     Обучението се проведе в к.к. «Слънчев бряг», х-л «Планета».
     Съгласно договора, за служителите на Областна администрация - гр. Добрич са предвидени общо четири обучения по Дейност 3 «Обучения по ключови компетентности».

 
Актуално

съобщение

анкета