В област Добрич има сключени договори с изпълнителите на всички 11 проекта по Публичната инвестиционна програма

     В изпълнение на Постановление №4 на МС за област Добрич бяха одобрени 11 общински проекта, които да бъдат финансирани по ПИП „Растеж и устойчиво развитие на регионите".
Към 15 септември 2014 г. в областта има сключени договори с изпълнителите на всички 11 проекта и изпълнението на строително-монтажните работи продължава по план.

     На заседанието на Министерски съвет днес, 17 септември 2014 г., Правителството прие решение, с което се прекратява финансирането на проекти и програми по Публичната инвестиционна програма „Растеж и устойчиво развитие", за които няма сключен договор с изпълнител до 17.09.2014 г. включително, съобщава Пресслужбата на МС.
     С ПМС 19/2014 г. бяха предоставени 499,345 млн. лв. за изпълнение на проекти и програми с регионално и национално значение. С постановлението бяха одобрени и разпределени близо 289 млн. лв. в 173 общини за 368 проекта, както и малко над 210 млн. лв. за министерствата. Определен беше и краен срок за усвояването и отчитането на тези средства - 10 юни 2014 г., когато следва да се представи на Междуведомствения съвет информация за резултата от проведените и приключили процедури за обществени поръчки и за сключените договори с изпълнителите на проекти.
     Разпоредителите с бюджет не са спазили определения краен срок за усвояването и отчитането на отпуснатите средства и са продължили да провеждат процедури за възлагане на обществени поръчки и след тази дата. С промяната на срока отпада и възможността за пренасочване на освободения финансов ресурс, регламентирана с ал. 2-3 от чл. 2 на ПМС №19. Доколкото постановлението е прието на основание чл. 1, ал. 5, т. 1 и чл. 89, ал. 1 от Закона за държавния бюджет за 2014 г., то и финансирането на договори по проекти и програми с бюджетни средства ще се извършва само до края на текущата година, уточняват от Правителствената Пресслужба.
Актуално

съобщение

анкета