Служител от Областна администрация е включен в обучително пътуване по проект във Великобритания и Чехия

prev next

     Областна администрация- Добрич е партньор по проект „Партньорство за развитие" по ОП „Административен капацитет", изпълняван от Областна администрация- Ловеч. Във връзка с изпълнение на дейност 8 „Обмяна на опит и прилагане на добри практики от две страни членки на Европейския съюз" предстои обучително пътуване за 18 представители на областни администрации.

     Със заповед на Областния управител Желязко Желязков, представител на Областна администрация- Добрич в 10- дневното обучение, ще бъде г-н Ангел Драгостинов, началник „РРАК".

     Разходите са за сметка на проекта.
Актуално

съобщение

анкета