Проведе се извънредно заседание на Областния съвет по тристранно сътрудничество по искане на „Подкрепа“

prev next

     На 8 юли под председателството на Областния управител Недко Марчев, се проведе извънредно заседание на Областния съвет по тристранно сътрудничество въз основа на постъпило искане на КТ „Подкрепа". Синдикалният председател Маргарита Нейкова запозна членовете на съвета със ситуацията в дружество „Тролейбусен транспорт" ЕООД и предстоящите масови съкращения. Подчертано бе, че не е спазена процедурата по чл.130а от Кодекса на труда, който гласи, че когато работодателят има намерение да предприеме масови уволнения, следва да започне консултации с представители на синдикалните организации и на представителите на работниците и служителите, не по-късно от 45 дни преди извършването им и наред с това, да се положат усилия за постигане на споразумение, за да се избегнат или ограничат масови уволнения. Според Мирослав Димитров, юрисконсулт в КТ „Подкрепа", през последната една година синдикатът е имал информация за предстоящите събития в дружеството, като въз основа на това са сигнализирани компетентните институции. Към настоящия момент единствена възможност за дискусия и търсене на решение на възникналите проблеми, се явява Областният тристранен съвет, защото става дума за уволнение на 70 души, заяви юристът.
Гинка Василева от КНСБ направи допълнителни разяснения в качеството си на общински съветник и член на временната комисия по транспорт към Общински съвет град Добрич, като подчерта, че още преди една година е взето решение на Общинския съвет, за закриване на дружеството от 01.07.2014 г. През периода от 45 дни част от служителите ще започнат работа в новото дружество „Градски транспорт Добрич" ЕООД, каза Г. Василева, а друга част ще продължат да поддържат тролейбусната мрежа, докато е необходимо.
     След направените разисквания в хода на срещата, Областният съвет по тристранно сътрудничество излезе с решение да бъде свикано следващо заседание на 14 юли, като бъдат поканени и изслушани управителят на „Тролейбусен транспорт" ЕООД и представител на Общински съвет град Добрич.

 
Актуално

съобщение

анкета