Областна администрация Добрич получи бонове за гориво на стойност 3000 лв. за подпомагане извозването на събрания отпадък по време на разчистването

    От ПУДООС информират Областния управител Недко Марчев, че след приключване на инициативата „Да изчистим България за един ден" 2014г., в Предприятието са възстановени неизползвани бонове за гориво на обща стойност около 10 000 лева, които с доклад от страна на експерти на ПУДООС и с решение на Министъра на околната среда и водите, се даряват на пострадалите области за подпомагане извозването на отпадъците, като разпределението е направено в следното съотношение: 4 000 лева за Областна администрация Варна, 3 000 лева за Областна администрация Добрич и 3 000 лева за Областна администрация Велико Търново.
     Боновете за гориво следва да бъдат използвани единствено за извозване на събраните отпадъци по време на разчистването на гр. Добрич и възстановяването на нормалния вид на улиците и зелените площи в засегнатия район. Отговорност за съхранението и разпределението на получените бонове има Областният управител. В срок до 30.08.2014г., Областна администрация е длъжна да представи в Предприятието съответните отчетни документи от разходването на боновете за гориво на стойност 3 000 лева.
Актуално

съобщение

анкета