Представен бе Мониторингов доклад по изпълнението на социалните услуги в област Добрич

Днес, 4 юли в зала „Европа" на Областна администрация, на работна среща бе представен Междинен доклад по изпълнението на Областната стратегия за развитие на социалните услуги в Област Добрич (2011-2015 г.). Срещата бе председателствана от зам. областния управител Исмет Абил.

     Докладът бе представен от експерти на Фондация „Лумос" клон България - Снежана Ванкова, ръководител на офиса в Добрич и консултанта към фондацията Мая Грозданова. Документът е изготвен в отговор на подписан Меморандум за сътрудничество, сключен между Областна администрация Добрич и Фондацията.
     На срещата присъстваха членовете на Разширения екип на Звеното за мониторинг и оценка на Областната стратегия за развитие на социалните услуги, представители на общинските администрации, териториални структури, заинтересовани страни.
     Припомняме, че в края на 2013 г. с допълнително споразумение към Меморандума за разбирателство от 19.03.2012 г., Областният управител на Добрич възложи на Фондация Лумос клон България да изготви междинна оценка и междинен мониторингов доклад за изпълнението на социалните услуги в Областна стратегия за развитие на социалните услуги в областта за периода 2011-2015 г.
     Междинната оценка се проведе в края на третата година /2013г./ от изпълнение на Стратегията и препоръките ще се използват при планирането на следващия период, залегнал в нея. Мониторингът на Областната стратегия за развитието на социалните услуги в област Добрич, който ще бъде представен на 4 юли, е извършен в периода декември 2013 - март 2014 г.

     В прикачения файл можете да се запознаете с кратък вариант на Мониторинговия доклад, представен на работната среща.Прикачени файлове


Актуално

съобщение

анкета