Областният управител Недко Марчев: Да се заостри вниманието за успешно прибиране на реколтата в областта

     На проведената днес, 3 юли, среща между Областния управител Недко Марчев и в.н.д. началник на ОУ ПБЗН-Добрич гл. инспектор Дарин Димитров, бяха обсъдени предприетите мерки и предстоящи задачи пред Областно управление ПБЗН и районните служби по осигуряване на пожарната безопасност през жътвената кампания.
     Гл. инспектор Дарин Димитров информира Областния управител, че жътвата е започнала в цялата област. Към момента са ожънати общо 70 000 дка, от които - 40 000 дка ечемик и 30 000 дка пшеница. След извършената проверка на земеделската техника, до участие в жътвената кампания са допуснати 280 комбайна и 950 бр. друга ткехника /трактори, камиони с ремаркета и др./ Извършат се ежедневни проверки за спазване на забраната за опалване на стърнища и др. растителни отпадъци, съгласно Закона за опазване на земеделските земи.
     В отговор на зададен въпрос, Областният управител бе информиран за действията, които предприема ОУ ПБЗН с цел информиране на жителите на областта относно повишената пожарна опасност. В тази насока, заяви гл. инспектор Дарин Димитров, има практика, в медиите да се публикуват и излъчват материали, касаещи повишаване на противопожарната култура на населението за недопускане на пожари и запалвания през жътвената кампания. Инициатива ще продължи и по време на тази жътвена кампания, категоричен бе началникът на областното управление ПБЗН.

     Във връзка с повишаване на опасността от възникване на пожари в селското стопанство и горите, с цел подобряване на превантивната дейност и намаляване до минимум на вредните последствия и щетите от тях, е изготвена заповед на Областния управител, в която са регламентирани задълженията на длъжностните лица по опазване на реколтата от пожари.
Актуално

съобщение

анкета