60 безработни лица получиха договорите си по НП “Сигурност”

     На 1 юли в Тервел бяха връчени първите 60 договора на назначени лица по Национална програма „Сигурност". Присъстваха представители на Областна администрация, РУ „Полиция", Бюрото по труда - Тервел, на общинската администрация и кметове на населени места. Предстои връчване на договорите в общините - Добричка, Генерал Тошево, Крушари и Шабла.
     Припомняме, че във връзка със стартиралата процедура по реализация на Националната програма, Областният управител в качеството си на работодател по Програмата, утвърди поименен списък с одобрени лица за длъжността „Пазач-сътрудник по опазване на обществения ред" по НП „Сигурност".

     Министерство на труда и социалната политика в сътрудничество с Министерството на вътрешните работи стартира новата програма, която е включена в Националния план за действие по заетостта през 2014 г. В съвместната процедура между МВР и МТСП са регламентирани редът, условията, организацията на работа и взаимодействието между областните администрации, териториалните поделения на МВР и Агенция по заетостта. Разработена е длъжностна характеристика за длъжността „Пазач-сътрудник по опазване на обществения ред", в която са определени основните задължения, отговорности, необходими знания и компетентности на кандидатите за работа.
     Основна цел на Програмата е да осигури работа и доходи от труд на безработни лица, както и да допринесе за подобряване на сигурността и опазване на обществения ред в най-малките и отдалечени населени места.

 
Актуално

съобщение

анкета