Областният управител Недко Марчев взе участие в заседанието на Министерски съвет

     На днешното си редовно заседание, правителството одобри допълнителни разходи в размер на 28 308 315 лв. за изпълнение на дейности по предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия. Целевите разходи са предложени от междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане и ще бъдат осигурени за сметка на резерва за непредвидени и неотложни разходи.
     Средствата са за извършване на превантивни дейности, разплащане на непредвидени разходи за спасителни и неотложни аварийни работи при бедствия, неотложно възстановяване на сгради и инфраструктурни обекти и за възстановяване на жилищни сгради на пострадали от бедствия физически лица.
     С друго постановление 465 055 лв. от резерва за непредвидени и неотложни разходи бяха насочени за подобряване на материално техническата база в едно държавно и шест общински училища на територията на общините Варна и Добрич, засегнати от наводненията през месец май.
     Направената след бедствието проверка е констатирала необходимост от извършването на ремонтни дейности с оглед осигуряването на нормален учебен процес.
Директорите на училищата ще изготвят програма, която да планира ремонтите за времето на лятната ваканция. МОН ще изисква отчет за предприетите действия и ще извърши проверка на място преди започване на новата учебна година.
     Днес, 2 юли 2014 г., Областният управител Недко Марчев взе участие в редовното заседание на Министерски съвет.
Актуално

съобщение

анкета