Областният управител информира пострадалите граждани, че предстоят социални оценки за получаване на еднократна финансова помощ

    Областният управител Недко Марчев информира засегнатите лица и техните семейства, за възможността, която им предоставя Законът за социално подпомагане за отпускане на еднократна финансова помощ до 325 лв.

     Областният управител бе уведомен от директора на ОС „Социално подпомагане" Добрич, Магдалена Миткова, че се създава организация в тази насока и дейностите ще продължат и в събота и в неделя. По разпореждане на министъра на труда и социалната политика Хасан Адемов в спешен порядък териториалните структури на АСП и АЗ предприемат съответните действия. Еднократната помощ в размер до 325 лв. ще бъде отпусната на тези лица и домакинства, които имат право, съгласно Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане за покриване на инцидентно възникналите нужди след наводнение. Средствата се отпускат от Министерството на труда и социалната политика.
Актуално

съобщение

анкета