Заседание на Областната епизоотична комисия

     Под председателството на Областния управител Недко Марчев, днес, 18 юни, се проведе заседание на Областната епизоотична комисия. Поводът, който наложи свикване на заседанието, бе необходимостта от представяне на Националната програма за контрол и изкореняване на болестта бяс на територията на Република България, чрез орална ваксинация на лисиците срещу бяс, одобрена със заповед на Министъра на земеделието и храните. Работната среща бе с информативен характер. Д-р Розалина Брайкова, директор на Областна дирекция по безопасност на храните - Добрич и секретар на епизоотичната комисия, изложи накратко основните приоритети на програмата. 

     По- подробни разяснения направи д-р Радостин Петков от ОДБХ. Той съобщи, че се предвижда ваксиниране на лисиците на територията на цяла Северна България и част от Южна България (района на област София град, София област, област Перник, област Кюстендил, област Бургас (общини Поморие и Руен), област Благоевград, област Пазарджик и област Смолян. По препоръка на Европейската комисия в програмата за 2014 г. ваксинационната зона се увеличава, като се прибавя цялата територия на област Благоевград и областите Смолян и Пазарджик. Препоръката е продиктувана от констатираните положителни случаи на бяс в Република Гърция, в близост до границата с България.

     Ваксинацията ще се извършва 2 пъти годишно - пролет (март-май) и есен (септември-ноември), за минимум 5 години. Тази година поради лошите климатични условия към момента кампанията не е стартирала. Ваксиналните примамки - общо 88 000 за област Добрич, ще се разпръскват чрез самолети (вертолети). Преди започване на кампанията задължително трябва да се вземат проби от всички партиди на доставената ваксина и да се изпратят в одобрена от ЕС лаборатория. Едва след получаване на резултатите, кампанията може да започне. Лабораторният контрол на оралната ваксинация ще се извършва в Националния диагностичен научноизследователски ветеринарномедицински институт - гр. София.
Актуално

съобщение

анкета