Заседание на Областната комисия по безопасност на движението по пътищата

     Под председателството на заместник областния управител Исмет Абил, днес 29 април 2014г., се проведе заседание на Областната комисия по безопасност на движението по пътищата. Приет бе Регионален план за действие с цел подобряване безопасността на движението и намаляване на жертвите по пътищата на област Добрич за периода 2014г. - 2015г.

     Зам. областният управител Исмет Абил припомни, че пътната безопасност е приоритет на транспортната политика на Европейския съюз и подчерта изключителната значимост за обществото на проблемите, свързани с безопасността. Изслушани и приети бяха отчетите на институциите, за периода октомври 2013г. - април 2014г., във връзка с целите на Областната стратегия за подобряване безопасността на движението по пътищата в област Добрич. Зам. областният управител обърна внимание, че за да има ефект от работата на ведомствата, е необходимо да се излиза с конкретни препоръки или инициативи, които да стигат до висшестоящите инстанции и да се търси решение. Това ще доведе и до по- добри резултати.
     В хода на заседанието, Областната комисия обсъди и гласува проект за Регионален план за действие с цел подобряване безопасността на движението и намаляване на жертвите по пътищата на област Добрич за периода 2014г. - 2015г
     На вниманието на членовете на комисията - представители на общини, и ведомства, бе предоставена информация за стартиралата Национална кампания на тема: „Детската безопасност - споделена отговорност и грижа" в частта й „Детска безопасност на пътя и в превозното средство". Кампанията за детска безопасност е организирана от Държавната агенция за защита на детето и е част от инициативите за отбелязване на 2014 г. като Година на правата на детето. За да се запознаят децата и младите хора, в рамките на кампанията ще бъдат направени обучителни срещи в училища и детски градини, ще бъдат организирани кръгли маси и семинари.

     По време на кампанията „Детската безопасност - споделена отговорност и грижа" ще се проведат и два национални конкурса. Първият е за детска рисунка и фотография/фотоколаж. Целта е да провокира интереса на младите хора и те сами да идентифицират възможните опасности, както и начините да ги избегнат. В конкурса могат да участват деца и ученици на възраст от 5 до 18 години, разделени на 4 възрастови групи. Обърнато бе внимание, че общините от област Добрич вече са информирани за старта на Националната кампания.

 

 
Актуално

съобщение

анкета