Министерство на регионалното развитие обявява търгове за отдаване под наем на морски плажове в област Добрич

     МРР обявява търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на обекти - изключителна държавна собственост, представляващи морски плажове в област Добрич, а именно:


1. „Иканталъка 2", находящ се в община Каварна, област Добрич, индивидуализиран съгласно Специализирана карта на обектите по чл. 6, ал. 4 и 5 от ЗУЧК, приета от Агенцията по геодезия, картография и кадастър с Протокол № 4 от 14-15.02.2013 г. с активна плажна площ по смисъла на § 1, т. 5 от Допълнителните разпоредби на ЗУЧК в размер на 6 856 кв. м и принадлежности, с граници на морския плаж, определени чрез пряко геодезично измерване по реда на чл. 6, ал. 6 от ЗУЧК.
     Търгът ще се проведе на 24.04.2014 г. от 17.00 часа в сградата на МРР.

2. „СБА", находящ се в община Каварна, област Добрич, индивидуализиран съгласно Специализирана карта на обектите по чл. 6, ал. 4 и 5 от ЗУЧК, приета от Агенцията по геодезия, картография и кадастър с Протокол № 4 от 14-15.02.2013 г. с активна плажна площ по смисъла на § 1, т. 5 от Допълнителните разпоредби на ЗУЧК в размер на 5 070 кв. м и принадлежности, с граници на морския плаж, определени чрез пряко геодезично измерване по реда на чл. 6, ал. 6 от ЗУЧК.
     Търгът ще се проведе на 24.04.2014 г. от 15.00 часа в сградата на МРР.

3. „Вили Чайка", находящ се в община Балчик, област Добрич, индивидуализиран съгласно Специализирана карта на обектите по чл. 6, ал. 4 и 5 от ЗУЧК, приета от Агенцията по геодезия, картография и кадастър с Протокол № 4 от 12-13.02.2013 г. с активна плажна площ по смисъла на § 1, т. 5 от Допълнителните разпоредби на ЗУЧК в размер на 1 072 кв. м и принадлежности, с граници на морския плаж, определени чрез пряко геодезично измерване по реда на чл. 6, ал. 6 от ЗУЧК.
     Търгът ще се проведе на 24.04.2014 г. от 16.00 часа в сградата на МРР.

     Пълна информация за предстоящите търгове, можете да прочетете тук.
Актуално

съобщение

анкета