В Областна администрация работи денонощна телефонна линия в помощ за граждани на Украйна - 0888478606

ИАНМСП организира информационни срещи в страната по проект за насърчаване на експорта

П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

ИАНМСП организира информационни срещи в страната по проект за насърчаване на експорта

     Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) в периода 19 - 27 март 2014 г. организира информационни срещи по проект за развитието на експорта в градовете: Бургас, Варна, Велико Търново, Пловдив и Плевен.

     По време на срещите експертите на ИАНМСП ще запознаят представителите на бизнеса за възможностите, които се предоставят по проекта на малките и средните предприятия за развитие на експортния потенциал, в това число с условията за участие на фирмите в:

- международни специализирани изложби и панаири
- бизнес мисии в държавите на Европейския съюз и в трети страни
- регистриране и получаване на информация, предоставяна на разработения по проекта Националeн експортен портал www.export.government.bg

     Проект № BG161РО003 - 4.2.01-0001 "Насърчаване на интернационализацията на българските предприятия", по който ИАНМСП е институционален бенефициент, е финансиран от Европейския фонд за регионално развитие чрез Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007 - 2013. Неговата цел е укрепване и разширяване на присъствието на българските предприятия на европейския и световните пазари, както и ефективно използване на предимствата на европейския пазар от българските компании.
     Информационните срещи ще се проведат по следния график:

 

 Град

 Дата и време на провеждане

 Място на провеждане

 Бургас

19 март 2014 г.

(сряда)

10:00 ч.

Зала

на Областна администрация Бургас (1 етаж)

ул. Цар Петър № 1

 Варна

20 март 2014 г.

(четвъртък)

10:00 ч. 

Заседателна зала

на Областна администрация Варна

ул. Преслав № 26 

 Велико Търново

21 март 2014 г.

(петък)

10:00 ч. 

Заседателна зала № 314

на Областна администрация Велико Търново

пл. Център № 2 

 Пловдив

26 март 2014 г.

(сряда)

11:00 ч. 

Зала

на Областна администрация

Пловдив (3 етаж)

пл. Никола Мушанов № 1 

 Плевен

27 март 2014 г.

(четвъртък)

10:00 ч.

Зала „Плевен“

в Областна администрация Плевен (1 етаж)

пл. Възраждане № 1

 

     Информационните срещи са отворени за участие за всички заинтересовани страни.
Вход свободен.

За допълнителна информация:
Лана Мумджиева
старши експерт Връзки с обществеността
Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия
тел.: + 359 (0) 02 940 79 97
E-mail: l.mumdzhieva@sme.government.bg
Актуално

съобщение

анкета