Всички настоящи управници са бъдещи бивши, припомни Областният управител Недко Марчев, но институцията продължава да работи

     На инициирана среща от Областния управител Недко Марчев, днес, 31 януари 2014г., се отзоваха неговите предшественици проф. д-р Димитър Камбуров, Иван Иванов и дългогодишният главен секретар на администрацията Драгой Драгоев. Поздравителни адреси изпратиха д-р Ердинч Хаджиев и Желязко Желязков.

     Областният управител Н. Марчев приветства гостите, подчерта, че цени техния опит в надграждането и развитието на институцията, и изрази своето убеждение, че всички негови предшественици са допринесли за укрепване и утвърждаване на авторитета на Областна администрация, изграждайки институционалната рамка и укрепвайки експертния кадрови потенциал. Всеки, в рамките на своя мандат, е преодолявал различни трудности и предизвикателства.
     „Всички настоящи управници са бъдещи бивши", припомни с усмивка Н. Марчев, всеки от нас знае, че хората на този стол се сменят, но институцията продължава да работи. В тази връзка, той отбеляза, че за него е много важно да се осъществява приемственост в работата на администрацията. Като добри примери през изминалите години, той посочи изграждането на Бюрото за комплексно обслужване на първия етаж: „Едно достижение, с което се гордеем, тъй като сме една от първите администрации в страната, въвела принципа за обслужване на „едно гише", а също и електронната деловодна система „Архимед". Припомнено бе реновирането на сградата; създаването на пропускателния режим; както и обособяването на залата Пресцентър, който е олицетворение на развитието и отговаря на нуждите за публичност в дейността на държавната администрация.
     Участниците в срещата споделиха добри практики и срещани трудности в рамките на своите мандати, отправиха препоръки за подкрепа на бизнеса от страна на държавата и за добро взаимодействие с кметовете на общини. Обединиха се около мнението, че като политическа фигура, длъжността Областен управител трябва да бъде избираема.
     Плакети в знак на уважение и признателност, получиха както гостите, така и настоящият Областен управител, в чиито мандат се отбелязва 15-та годишнина от създаването на институцията.
Актуално

съобщение

анкета