Работим за хората

Някои акценти на икономическата политика
Стратегия за развитие на държавната администрация  2014 – 2020;
Намаляване на регулаторната тежест за гражданите и бизнеса ;
Електронно управление – електронни услуги;
Гранични контролно-пропускателни  пунктове;

Финансово-икономическа стабилност, въпреки външните и вътрешни шокове върху икономиката.
Политика за намаляване на макроикономическите дисбаланси.
Подкрепа за най-уязвимите социални слоеве.

 Прикачени файлове


Актуално

съобщение

анкета