Областна администрация Добрич - 15 години С ЛИЦЕ КЪМ ХОРАТА

     През януари 1999г. с Указ №1 на Президента по предложение на Министерски съвет, се утвърждават границите, административните центрове на областите в Република България и общините, включени в тях. Започва формирането на второто ниво на държавната власт. /На основание чл. 98, т. 5 от Конституцията на Република България във връзка с чл. 6, ал. 2 от Закона за административно-териториалното устройство./
     С назначаването на първия Областен управител на област с административен център град Добрич на 1 февруари същата година, се слага началото на новата структура на изпълнителната власт.
     Вече 15 години Областна администрация Добрич подпомага Областните управители при изпълнение на техните правомощия по провеждане на държавната политика на регионално ниво; укрепване и усъвършенстване на управлението; изграждане на кадровия потенциал; предлагането на качествени и ефективни услуги за населението и постигането на положителни резултати в интерес на обществото при спазване на законите и демократичната легитимност.
     В този 15-годишен период област Добрич има седем Областни управители, които са градили и са утвърждавали авторитета на институцията и държавността в региона.
    

     Екипът на Областна администрация изказва благодарност за постигнатото през годините на своите ръководители:

Николай Илиев
01.02.1999г. - 30.03.2000г.

Проф. д-р Димитър Камбуров
17.04.2000г. - 20.06.2001г.

Иван Иванов
22.08.2001г. - 01.09.2005г.

Динчер Хаджиев
01.09.2005г. - 08.05.2008г.

Д-р Ердинч Хаджиев
08.05.2008г. - 12.08.2009г.

Желязко Желязков
12.08.2009г. - 12.05.2013г.

Недко Марчев
от 20.06.2013г.
Актуално

съобщение

анкета