Обявяване на грипна епидемия на територията на Област Добрич

     Днес, 24 януари 2014 г., Областният управител Недко Марчев бе уведомен от Регионалния оперативен щаб за борба с Грип и ОРЗ, за взетото решение за обявяване на грипна епидемия. До Началника на РИО е изпратено становище на РЗИ - Добрич за преустановяване на учебните занятия за периода от 27-31.01.2014г. във всички училища на територията на Област Добрич.

     В писмото до Областния управител, са приведени следните факти:

На територията на област Добрич през текущата седмица е достигната епидемична стойност на заболяемостта от остри респираторни заболявания (ОРЗ).
За периода 13-19.01.2014г. - 125 заболели, заболяемост 139,54%оо;
20-23.01.2014г. - 201 заболели, заболяемост 224,38%оо.
Водеща по заболяемост е възрастова група 0-4г., следвана от 5-14г.
Данните са регистрирани чрез Интернет базираната информационна система за сентинелен надзор на грип и ОРЗ в България.

На 23.01.2014г. е проведено заседание на Регионален оперативен щаб за борба с Грип и ОРЗ с цел оценка на ситуацията в областта и обсъждане и предприемане на конкретни противоепидемични мерки, адекватни на ситуацията към настоящия момент.
Обработена е информация от РИО - Добрич за отсъстващите ученици от учебни занятия. За 65% от училищата в областта на 24.01.2014г. и е отчетен по-голям брой отсъстващи ученици в сравнение с 23.01.2014г.

Обсъдена е епидемичната обстановка в гр. Добрич и областта и поради регистрирана динамика в заболяемостта въз основа на получената информация от лечебните заведения по общини е взето решение за обявяване на грипна епидемия.

С цел ограничаване епидемичното разпространение на инфекцията, РЗИ предлага да бъдат разпоредени следните противоепидемични мерки:

1. Обявяване на грипна епидемия на територията на Област Добрич, считано от 25.01.2014г.
2. Да се осигури медицинското обслужване на тежко болните и по домовете.
3. Болните с тежки форми на грип, с усложнения или с повишен риск от възникване на усложнения поради наличие на придружаващи заболявания да се насочват за хоспитализация в лечебни заведения за болнична помощ.
4. Преустановяване на профилактични прегледи и имунизации, плановите консултации на здрави бременни и кърмачета.
5. Да се преустановят плановите операции в лечебните заведения.

6. Да се преустановят посещенията в стационарите в лечебните заведения.
7. Да се разкрият (при необходимост) допълнителни кабинети за преглед на пациенти с грипоподобна симптоматика.
8. Стриктно спазване на противоепидемичен и дезинфекционен режими в лечебните и детските заведения.
9. Да се използват лични предпазни средства при обслужване на болните в лечебните заведения.
10. Да се създаде необходимата организация в МБАЛ за увеличаване капацитета за прием на лица с диагноза грип и усложненията му.
11. По време на грипна епидемия детските заведения продължават да работят. Да се извършва строг сутрешен филтър от медицинските специалисти, подпомагани от преподаватели и възпитатели, с цел недопускане на болни деца и заболели лица от персонала. Откритите болни деца се връщат по домовете. Заболелите лица от персонала на детските заведения да не се допускат на работа.
12. Преустановяване на всички масови мероприятия с цел избягване на контактите между болни и здрави лица.
Осигурени са антивирусни препарати за лечение на грип и са предоставени на всички лечебни заведения в областта (за болнична и извънболнична помощ).
     До Началника на РИО - Добрич е изпратено становище на РЗИ - Добрич за преустановяване на учебните занятия за периода от 27-31.01.2014г. във всички училища на територията на Област Добрич.
     Областният управител е разпоредил получената информация да бъде сведена до знанието на кметовете на общини в областта.

 
Актуално

съобщение

анкета