Публична инвестиционна програма "Растеж и устойчиво развитие на регионите"

     В Закона за държавния бюджет за 2014 г. е заложена Публична инвестиционна програма "Растеж и устойчиво развитие на регионите" с бюджет 500 млн. лв. Целта на тази програма е да се обезпечи допълнителен финансов ресурс за регионите, като се финансират проекти извън допустимите за кандидатстване по оперативните програми.

     Предстои Постановлението заедно с апликационната форма да бъде одобрено на заседание на Министерски съвет.
Актуално

съобщение

анкета