Областният управител участва в работна среща по Черноморската стратегия

     Днес, 9 януари, 2014 г., Областният управител Недко Марчев участва в работна среща по Черноморската стратегия, инициирана от заместник министър-председателя Даниела Бобева.

     Припомняме, че през есента на 2013 г. страртира поредица от публични събития, в рамките на които областните управители на трите морски области /Варна, Бургас и Добрич/ предприеха конкретни стъпки в посока формиране на всеобхватна Национална морска стратегия. В този контекст бе подписан Меморандум за сътрудничество в областта на Черноморските политики, чиято цел е да се обединят усилията на различните власти и да се организира институционално взаимодействие, което да доведе до създаването на стратегическия документ. През декември в Бургас бе предложен и утвърден съставът на Координационен съвет, в който заедно с представители на министерства и ведомства, бяха включени по двама експерти от трите морски области.

     Националната морска стратегия е задължителен елемент, за да може България да участва активно и последователно в политиките на дългосрочната стратегия на ЕС в подкрепа на устойчивия растеж в морските отрасли - "Син растеж".  

     Инициативата е под патронажа на вицепремиера Даниела Бобева, като ясен знак за държавнически ангажимент.
Актуално

съобщение

анкета