Екип на Регионалната агенция за сътрудничество и развитие –Варна представи проект по съвместна оперативна програма ‘’Черноморски басейн 2007-2013г.” на ЕС

prev next

     Регионална агенция за сътрудничество и развитие - Варна спечели проект по съвместна оперативна програма ‘'Черноморски басейн 2007-2013г." на Европейския съюз, с  наименование Excellence in public sector (Отличие в публичния сектор) и със срок на изпълнение 18 месеца. Проектът се реализира със съвместните усилия на осем учасници от седем държави. Водещ партньор е община Пагайо (Република Гърция) с административен център Елефтерополис. Представител на Румъния е община Ажижа, на Молдова- административен район Чокана на столицата Кишинев, както и неправителствената организация с наименованието ‘'Асоциация на завършили академията по публична администрация към офиса на президента на Република Молдова''. Следващи партньори са Агенцията за трансгранично сътрудничество ‘'Долно течение на Дунав''- гр. Измаил, Одеска област - Украйна, Съветът за публични услуги на Република Армения - Ереван и община Шиле от Република Турция.
     Основната цел на проекта е приложение на модела Обща рамка за оценяване (CAF 2013) дейността на публичните институции и държавни власти, както и на тези от часния сектор. Пряк резултат от внедряването на системата е увеличаването на административния капацитет - приоритет на Националния план за развитие на България 2020.
     Общата рамка за оценяване (CAF/Common Assessment Framework) е обработен метод на организациите на публичните власти в Европа за подобряване резултатите от тяхната работа с помощта на техники за управление на качеството. Тя е пряк резултат от съвместната работа на министрите на държавите от Европейския съюз, отговарящи за държавните администрации.
     Презентации бяха подготвени от представители на агенцията в лицето на Мирослав Цонев - председател, Атанас Даракчиев - зам. председател и Иван Цонев - секретар.

     На представянето на проекта днес, 10.12., присъства заместник областният управител Исмет Абил, служители на Областна администрация, общини, журналисти. 
Актуално

съобщение

анкета