Стимулиране на партньорството с бизнеса и скъсяване на разстоянието между регионалната и централна власт, си поставя за цел новият Обществен съвет

    Във връзка с инициативата на Областния управител Недко Марчев и след заявено обществено желание за участие, днес, 3 декември 2013 г., се проведе Учредително заседание на Обществен съвет по регионално развитие. Целта на Съвета е да бъде стимулирано партньорството между държавната, местната власт и бизнеса и да се търсят общи решения на съществуващи проблеми. Областният управител обърна внимание, че очакванията са голяма част от решенията на този Обществен консултативен орган на по- късен етап да станат решения на Областна администрация, а други - да бъдат поставени на вниманието на съответните министерства. Присъстващите 20 учредители бяха запознати с проекта на Устройствен правилник, който ще бъде приет на второто заседание, след постъпили предложения и допълнения в определения 10-дневен срок.
     Областният управител благодари на участниците-учредители и изрази удовлетвореност от старта на съвета, който ще бъде гъвкава и отворена структура. Отправена бе покана към присъстващите да направят свои предложения за актуална тема, по която да се дискутира следващия път, както и да изпратят по електронен път предложения кои министри желаят да бъдат поканени на предстоящи заседания.
     Присъстващите подкрепиха заявеното намерение, Общественият съвет за регионално развитие да се изпълни със съдържание по регионални политики с бизнес насоченост и гласуваха единодушно неговото учредяване.

     В работата на учредителното заседание взеха участие представители на: Асоциацията на индустриалния капитал в България, Съвета по туризъм- с. Кранево, ДЗИ - Ген. Тошево, Добруджански съюз на зърнопроизводителите, Граждански форум „Промяна", Асоциация на българските зърнопроизводители, Гражданско движение „За Добрич", АСА България, Общинска банка, ТПП - Добрич, Младежка организация на Асамблеята на Европейските региони, Пътно строителство АД, представители на земеделски кооперации, както и на общински администрации.
Актуално

съобщение

анкета