Проведе се Общо събрание на Асоциацията по В и К в обособена територия Добрич

     Днес, 29 ноември 2013 г., в Областна администрация Добрич, се проведе Общо събрание на Асоциацията по В и К, председателствано от Областния управител Недко Марчев.
     Дневният ред на заседанието бе съгласуван с министъра на регионалното развитие Десислава Терзиева и министъра на околната среда и водите Искра Михайлова, с което на Областния управител Недко Марчев бе предоставен мандат за:
• Съгласуване на процентното съотношение на гласовете в Асоциацията по ВиК и
• за приемане от Асоциацията на Регионален генерален план на В и К системите и съоръженията в обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация" ЕООД - гр. Добрич на основание чл. 198в, ал.4, т.3 и при спазване на изискванията на чл.198к от Закона за водите.

     Процентният дял на Държавата в Общото събрание на В и К Асоциацията е 35%, а общините от областта имат 65% /в прикачения файл на сайта е предоставена точна информация за процентното съотношение на гласовете на осемте общини в Асоциацията по В и К в обособена територия Добрич, съобразно законовите изисквания и официалните резултати от преброяване на населението и жилищния фонд през 2011 г./.

     След направените разисквания, с пълно единодушие Общото събрание прие следните решения:

1. Общото събрание на Асоциацията по В и К в обособена територия, обслужвана от „В и К" ЕООД - гр. Добрич съгласува процентното съотношение на гласовете в Асоциацията по В и К в обособена територия, обслужвана от „В и К" ЕООД - гр. Добрич.

2. Общото събрание на Асоциацията по В и К в обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация" ЕООД - гр. Добрич прие Регионален генерален план на В и К системите и съоръженията на обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация" ЕООД - гр. Добрич. /Резюме на Регионалния генерален план - в прикачения файл/

3. Решенията на Общото събрание да бъдат публикувани на сайта на Областна администрация Добрич.

 Прикачени файлове


Актуално

съобщение

анкета