Заседание на Областната комисия по транспорт

     В изпълнение на заповед на Областния управител Недко Марчев, днес, 21 ноември, се проведе заседание на Комисията по транспорт, председателствано от гл. секретар на администрацията Б. Божилов. 

Комисията разгледа предложения от кмета на община Балчик и кмета на община град Добрич, постъпили в Областна администрация - Добрич, за промяна на маршрутни разписания от Областната транспортна схема II - 6.1 и II - 6.2 по линията Добрич - Дропла и II - 1/6 по линията Балчик - Добрич.

     След проведените обсъждания и изразените становища, комисията прие единодушно следното решение:

1. Изразява принципно съгласие, като приема направените предложения от кмета на община Балчик и кмета на община град Добрич, постъпили в Областна администрация - Добрич съответно с вх. № РР-12-140/04.11.2013г. и с вх. № РР-12-140/31.10.2013 г., за промяна на маршрутни разписания от Областната транспортна схема II - 6.1 и II - 6.2 по линията Добрич - Дропла и II - 1/6 по линията Балчик - Добрич.

2. Предлага на Областния управител на област Добрич да утвърди направените предложения от кмета на община Балчик и кмета на община град Добрич, постъпили в Областна администрация - Добрич съответно с вх. № РР-12-140/04.11.2013г. и с вх. № РР-12-140/31.10.2013г., за промяна на маршрутни разписания от Областната транспортна схема II - 6.1 и II - 6.2 по линията Добрич - Дропла и II - 1/6 по линията Балчик - Добрич.
Актуално

съобщение

анкета