Работна среща по трансграничен проект

     Днес, 14 ноември, в Областна администрация се проведе работна среща под председателството на заместник областния управител Исмет Абил, на която бе обсъден етапът на изпълнение и бъдещите дейности по трансграничен проект „Оборудване за спасяване на нашия живот". Проектът се изпълнява от Окръжен съвет Констанца в партньорство с общините Генерал Тошево и Крушари.

     В работната среща участваха кметовете на общините партньори Димитър Михайлов и Добри Стефанов, представители на Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация", Агенция „Митници", Многопрофилна болница за активно лечение гр. Добрич и Областна администрация Добрич.
     Представителите от румънска страна бяха водени от Дануц Рагалие - началник отдел по проекти в Окръжен съвет Констанца и мениджъра на проекта Роксана Драган.
     Срещата имаше за цел заинтересованите страни да бъдат запознати с изпълнението на дейностите при финализиране на първия етап са проекта. Предстоящите стъпки са конкретизирани в две посоки: подписване на рамков протокол за сътрудничество между участниците и организиране на съвместно учение с демонстрационен полет на специализирания хеликоптер, като целта на симулацията е спасяване на човешки живот. Сценарият вече е изготвен. Учебното занятие ще бъде на румънска територия, близо до гр. Негру Вода. Общините партньори ще участват със своя техника. Три основни момента включва симулацията: почистване на пътя, изтегляне на закъсали превозни средства, спасяване на тежко пострадал, който ще бъде извозен с хеликоптера. Основната идея на учението е да покаже, че екипи от две съседни страни могат да действат заедно в екстремни ситуации, с цел спасяването на човешки живот.
     Припомняме, че в рамките на този проект Окръжен съвет Констанца е закупил специализиран хеликоптер, модел EC 135 с медицинско оборудване, предназначен за спасяване на хора, попаднали в бедствени ситуации на териториите на Окръг Констанца и Област Добрич. По покана на Окръжен съвет Констанца през м. юли т.г., Областният управител Недко Марчев взе участие в организирано събитие за представяне на текущото изпълнение на проекта. Областният управител тогава заяви, че „проектът има много важно социално значение и ще бъде полезен за Област Добрич и Окръг Констанца в случай на спасяване на здравето и живота на хора, изпаднали в беда при лоши метеорологични условия. Намерението на Областния управител е да се търсят решения и да се предприемат още подобни инициативи във връзка с осигуряване на транспортни средства, които да бъдат използвани в тежките зимни месеци в помощ на населението от областта.
Актуално

съобщение

анкета