С правителствено решение е създадена нова защитена зона за опазване на дивите птици

     С правителствено решение от днес, 6 ноември, 2013 г., се създава нова защитена зона за опазване на дивите птици - „Било". Тя е с площ 8620,61 хектара и се намира на територията на общините Генерал Тошево, Шабла и Каварна. С одобрените промени в Списъка на защитените зони за опазване на дивите птици, с 5289 хектара се разширява и съществуващата защитена зона „Калиакра".
     Предложенията са разгледани и приети от Националния съвет по биологично разнообразие. С тях площта на мрежата от защитени зони за птиците става 22,7% от територията на страната при 22,6% сега, а общото покритие на мрежата Натура 2000 в България се увеличава на 34,4 на сто.

 
Актуално

съобщение

анкета