ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЛАСТНА ЕПИЗООТИЧНА КОМИСИЯ

prev next

   Заседанието се проведе във връзка с Обсъждане на констатирани случаи на бяс по животните на територията на Република Румъния, по границата с Република България

    Госпожа Розалина Брайкова - директор на Областна дирекция по безопасност на храните - Добрич и секретар на Епизоотичната комисия изложи задълбочено проблема, като насочи комисията към Наредба № 23/ 2002 г., към която изрично ни насочва заповедта на директора на БАБХ и в която мерките за профилактика и борба с болестта бяс са разделени в три групи:

1. Профилактика,
2. Съмнение от възникване на заболяването
3. Мерки, които се предприемат при вече настъпило заболяване.

    Г-жа Брайкова уведоми комисията, че до момента заболяването бяс е засегнало само дивите животни в Република Румъния. В България от 2009 г. се провежда орална ваксинация на дивите животни и към настоящия момент започва новия сезон за споменатите мероприятия, като се започва от Северозападна България. За гореописаната ваксинация са предвидени 80 000 примамки по въздух и около 10 000 примамки по земя.

Доктор Борислав Каменов, сподели че от началото на 2013 г. до днес на територията на Европейския съюз има регистрирани 363 заболели от бяс животни. На територията на общността има създадена програма „Трейси", чрез която се констатират новозаболели животни и която дава информация за нивото на заболяваемост в общността, в това число е включена и Република Турция. От месец май тази година, на 60 км. от границата на страната, в близост до Силистренска област има регистрирани заболявания на животни. За последно на територията на Област Добрич е регистрирана заболяла котка от бяс в с. Плачи дол, като до настоящия момент последващ случай не е констатиран. Г-н Каменов уведоми комисията, че работят съвместно с Регионална здравна инспекция - Добрич, като при всяко едно нападение от животно се подава информация от ОДБХ - Добрич към РЗИ - Добрич и обратно, което говори, че комуникацията между институциите е на добро ниво. Основните мерки, които могат да се предприемат в случая според д-р Каменов е да се изпратят писма до кметовете на общините на територията на областта, които да свикат Общинските епизоотични комисии до вторник. Според д-р Каменов най-засегнати могат да бъдат община Тервел и община Балчик, тъй като Тервел е гранична община със Силистренска област. Освен това е необходимо, чрез медиите да се уведомят гражданите за констатираните случаи на заболяване, като се акцентира да се проследява поведението на животните и в случаи на нередност да се подава информация в ОДБХ - Добрич и РЗИ - Добрич. Господин Каменски уведоми, че работи добре с Ловно-рибарския съюз по ваксинацията като ОДБХ - Добрич доставя ваксините, а Ловно-рибарското дружество ги слагат.
Актуално

съобщение

анкета