Заседание на Областната комисия по безопасност на движението по пътищата

prev next

     Имайки предвид изключителната значимост за обществото на проблемите, свързани с безопасността на движението и поставянето на пътната безопасност като приоритет на транспортната политика на Европейския съюз, Областният управител Недко Марчев свика редовно заседание на Областната комисия по безопасност на движението, което се проведе днес, 31.10.2013 г. от 10.30 ч. в Областна администрация. 
     Заседанието бе председателствано от заместник областния управител Исмет Абил. Членовете на комисията отчетоха дейността на институциите, които представляват, за периода май - октомври 2013 г. във връзка с набелязаните цели и приоритети в Областната стратегия за подобряване безопасността по пътищата в област Добрич. 
     Наред с това, на вниманието на комисията бе представена информация за планирани мероприятия на местно ниво във връзка с отбелязване на Световния ден за възпоменание на жертвите на пътнотранспортни произшествия - 17 ноември 2013 г.
Актуално

съобщение

анкета