Областният управител свиква заседание на Обществения консултативен съвет по социални въпроси

     Основната тема в дневния ред ще бъде посветена на водоснабдяването в област Добрич, действията и мерките за разрешаване на проблемите.

     Припомняме, че първото заседание на новия консултативен орган се проведе на 18 септември 2013 г. Общественият съвет по социални въпроси се учреди като консултативен орган към Областния управител, който ще подпомага дейността му в рамките на неговите правомощия и ще създава условия за по- активен диалог с гражданското общество.

     Второто заседание е насрочено за 22 октомври от 10.30 ч. в пресцентъра на Областна администрация Добрич.
Актуално

съобщение

анкета