Зам. областният управител Исмет Абил посрещна директора на Лумос България

     Днес, 3 октомври, в Областна администрация се състоя кратка опознавателна среща между ресорния заместник областен управител и представители на централното и местно ръководство на фондация Лумос България - в лицето на директора Бисер Спиров и Снежана Ванкова.

     В рамките на срещата е дискутиран етапа на изпълнение на Областната стратегия за социални услуги, както и работата на Лумос на територията на областта. Обсъдено е изготвянето на междинен доклад по изпълнението на Стратегията от външни експерти /включително неправителствени организации/.
Актуално

съобщение

анкета