Зам. областният управител Исмет Абил ще участва в партньорско събитие за приемната грижа

     Днес, 2 октомври, ще се проведе партньорско събитие, организирано от Фондация Лумос България и БЧК, като домакин е Община град Добрич. Цел на работния семинар е да се стимулира развитието на приемна грижа за деца от 0 до 3 години в регион Добрич. Предвижда се да бъдат споделени добри практики в предоставянето на услугата в Североизточен район и да се планират съвместни действия по развитието на приемна грижа за деца от 0 до 3 год., както и да се търси съгласие за изграждане на работни партньорства в региона. Стремежът е да се постигне промяна на нагласите на общността и ангажирането на различни общностни групи и институции, включително специалисти по предоставянето на приемна грижа.

     Участие в събитието ще вземe заместник областният управител Исмет Абил, представители на общини, РД "СП", доставчици на приемна грижа и други услуги за деца в риск в областта, здравни медиатори, представители на сдружения и НПО.
Актуално

съобщение

анкета