Областният управител Недко Марчев ще вземе участие в заседание на Регионалния съвет за развитие

     На 3 октомври 2013 г. от 10.30 часа в Заседателната зала на хотел „Терра Европа" - гр. Търговище, ще се проведе редовно съвместно заседание на Регионалния съвет за развитие /РСР/ и на Регионалния координационен комитет /РКК/ към Регионалния съвет за развитие в Североизточен район /СИР/.

     Членовете на двата органа ще обсъдят проект на Годишната индикативна програма за 2014 г., в която са заложени основните цели и приоритети за дейността на РСР в СИР през следващата година.  

     Представител на Министерство на регионалното развитие ще представи актуализираната Програма за изпълнение на Стратегията за децентрализация до 2015 г. и Постановление на МС № 157 от 1 август 2013 г., с което се създава Съвет по децентрализация на държавното управление. Функциите на Секретариат на този съвет ще се изпълняват от Главна дирекция "Стратегическо планиране на регионалното развитие и административно-териториално устройство" в МРР.

     Секретарят на РСР в СИР ще предостави обобщена информация, относно изпълнението на 7-те Оперативните програми /ОП/ и въздействието им върху социално-икономическото развитие на Североизточен район.
Актуално

съобщение

анкета