Заседание на Звеното за мониторинг и оценка

     Заместник областният управител Исмет Абил бе запознат от членовете на звеното с акценти от Областната стратегия за развитие на социалните услуги (2011-2015) и извършеното до момента. Бе направено кратко изложение за дейността на Звеното за мониторинг и оценка /ЗМО/, както и на неговия Основен и Разширен екип.

     В хода на разискванията, екипът на ЗМО обсъди сроковете, в които предстои обиколка и обследване на социалните услуги в област Добрич /вероятно до края на месец септември/ с участието на заместник областния управител в качеството му на председател на Звеното за мониторинг и оценка, за да се запознае на място с тази проблематика на територията на областта.
Актуално

съобщение

анкета