В Областна администрация работи денонощна телефонна линия в помощ за граждани на Украйна - 0888478606

Първи срещи на Областния управител с магистрати

     През тази седмица Областният управител Недко Марчев покани в кабинета си последователно председателите на Административен съд Добрич Светлана Борисова, на Окръжен съд Енчо Енчев и на Районен съд Веселин Монов.     
     Инициираните срещи на вежливост са преминали в много добра атмосфера и конструктивен диалог, заяви след приключването им г-н Марчев. "Обединихме се около общата позиция да работим за издигане на авторитета на нашите институции, да правим всичко необходимо, за да ни приемат хората като техни помощници, а не - противници. Изключително ползотворните разговори ни дават основание да вярваме, че доброто взаимодействие ще продължи и в бъдеще, а това ще е от полза за хората и ще отговори на обществените очаквания", категоричен е Областният управител.

     В организираните в Областна администрация срещи с магистрати, взе участие и заместник областният управител Даниел Йорданов. 

     Инициативата е в изпълнение на правомощията на Областния управител да провежда държавната политика в област Добрич, да осигурява спазването на законността и да взаимодейства с органите на всички власти.
Актуално

съобщение

анкета