Областният управител Недко Марчев ще се запознае с етапа на изпълнение на трансграничен проект

     По покана на Областен съвет Констанца, днес, 31 юли, Областният управител Недко Марчев участва в организирано събитие във връзка с междинното отчитане на дейностите и резултатите, както и представяне на текущото изпълнение по проект „Екипировката ще спаси живота ни" (Progect „Equiment to Sqve Our Lives", Application number 2(3i) -2.2-7, MIS-ETC Code 141 and helicopter EC 135 T2e/P2 procured under this project) в гр. Констанца, Република Румъния.
Проектът се осъществява по Оперативна програма за трансгранично сътрудничество „Румъния - България 2007-2013" в съответствие с Договор за субсидия № 46879/17.06.2011 г.
На организираната пресконференция днес ще вземат участие представители на общините Генерал Тошево и Крушари, като партньори по проекта. Водещ партньор по проекта е Областен съвет Констанца.
Актуално

съобщение

анкета