Отстоявайте достойно авторитета на институцията „Българска община”!

     "Приемете моята дълбока благодарност и признателност към всички жители на Община Добричка, които съхраняват традициите на добруджанската община, с воля, постоянство и последователни действия работят за нейната европейска визия и постигат устойчиви резултати в изпълнение на начертаните приоритети.

     Община Добричка доказва, че отговорната и независима местна власт е един от най-здравите стълбове в системата на държавно управление! При добро взаимодействие и конструктивен диалог с държавните институции и гражданското общество, по- леко се решават общественозначими проблеми и се продължава напред.

     Вярвам, че и в бъдеще, и ръководството на общината, и нейните жители, ще фокусират своите усилия към посрещането на предизвикателствата на европейското ни членство, така щото ползите му да станат осезаеми за всички български граждани"- се казва в поздравителния адрес на Областния управител.

 
Актуално

съобщение

анкета