ПУБЛИЧНА ПОКАНА за създаването на обществени съвети

         Областният управител Недко Марчев инициира създаването на обществени съвети, които да подпомагат дейността му в рамките на законовите правомощия.

         Обществените съвети се сформират на основание чл.7 ал.2 от Устройствения правилник на областните администрации и в изпълнение на управленската програма на Правителството за подобряване на социалното положение на българските граждани, на бизнес-средата и демократизиране на управлението.

         Канят се за участие представители на държавни институции, браншови организации, синдикати, представители на неправителствени организации, граждански сдружения и др.

         Кандидатите да се включат в новите консултативни органи, е необходимо писмено да заявят своето желание в срок до 05.08.2013 год. 17.30 часа, като попълнят заявление по образец в деловодството на Областна администрация Добрич, ул. „Независимост" №5, всеки работен ден от 9.00 до 17.30 ч., или чрез изпращане на попълненото заявление на e-mail: governor@dobrich.government.bg

Електронен вид на заявлението може да изтеглите от тук .
Актуално

съобщение

анкета