Акценти от публичната дейност на Областния управител през първия месец от мандата

     На 24 юли 2013 г., се навършва един месец от встъпването в длъжност на Областния управител на област Добрич Недко Марчев.

     През изминалия месец работната програма на Областния управител бе фокусирана в поредица дейности, произтичащи от неговите правомощия, сред които: работни срещи и заседания на местно и национално ниво; проверка на граничните контролно-пропускателни пунктове - Кардам и Дуранкулак; приети и изслушани общо 55 граждани, на които са дадени конкретни отговори и указания за последващи действия; подкрепа на местни и национални кампании; прозрачност и откритост в работата на институцията.

РАБОТНИ ЗАСЕДАНИЯ:

  • - Под председателството на Областния управител Недко Марчев на 25 юни се проведе редовно заседание на Областния съвет за развитие, на което бе приета Стратегията за развитие на област Добрич 2014-2020 - рамков документ, който приоритизира нуждите на областта в следващия програмен период и същевременно набелязва насоките за развитие. Областната стратегия съответства на Регионалния план за развитие на Североизточен район и отразява целите и приоритетите на Стратегия „Европа 2020".
  • - Областният управител инициира на 12 юли работна среща с кметовете, на която бе информиран за състоянието на реализиращите се приоритетни проекти в осемте общини.

ПРОВЕРКА на граничните КПП-та - Кардам и Дуранкулак извърши лично Областният управител Недко Марчев. Той се е запознал на място със състоянието на инфраструктурата, хигиената и цялостния вид на „входната врата" на област Добрич. Намерението на Областния управител е проверките да продължат.

СРЕЩИ НА ОБЛАСТНИЯ УПРАВИТЕЛ НА ЦЕНТРАЛНО НИВО:

  • - Участие в заседание на Обществения съвет по видове транспорт към Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията.
  • - Участие в среща на областните управители с министър-председателя Пламен Орешарски и главния секретар на Министерски съвет.

ПОДКРЕПА И СЪДЕЙСТВИЕ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕТО НА МЕСТНИ И НАЦИОНАЛНИ КАМПАНИИ:

  • - В ход е успешното изпълнение на една от основните задачи, заявени от Областния управител Недко Марчев при встъпването му в длъжност, а именно: Осигуряване на пожарната безопасност през жътвената кампания и безпроблемното прибиране на реколтата.
  • - Детска академия „Интелекти" ще продължи да се провежда под патронажа на Областния управител. След проведена среща с организаторите, бе взето решение да продължи традицията и доброто взаимодействие за ежегодно провеждане на международния шахматен турнир за деца в Албена.
  • - Областният управител подкрепи Националната акция за почистване на българското Черноморие в периода 3 - 11 август и излезе с апел към добруджанци за съпричастност.

ПРИЕМЕН ДЕН:       

Областният управител проведе първи приемен ден, на който изслуша 14 граждани. Сред поставените въпроси има такива, които касаят разпореждане с имоти; частичен ремонт на пътя от с. Методиево до Добрич; някои такси на територията на областния град; предложение за изграждане на детска площадка в кв. „Изгрев" в Добрич, както и други от частен характер. На всеки гражданин са дадени конкретни отговори и указания за последващи действия.

Извън приемния ден, 41 граждани са посетили Областния управител, като са потърсили съдействие по различни въпроси.

ПРОЗРАЧНОСТ И ОТКРИТОСТ В РАБОТАТА НА ИНСТИТУЦИЯТА:

     През изминалия едномесечен период Областният управител Недко Марчев е дал 6 интервюта и 3 брифинга за журналистите от област Добрич.

След проведена работна среща, бе дадена съвместна пресконференция с народните представители Сияна Фудулова и Явор Гечев /вече зам.-министър в МЗХ/. Медиите имаха възможност да получат отговори по актуални въпроси; бяха коментирани и предприетите действия по отношение на националните политики, както в сферата на енергетиката, така и мерки в социално-икономическата сфера, разписани в програмата на министър-председателя Пламен Орешарски и залегнали в законодателната програма за месец юли.

         Основните акценти от публичната дейност на Областния управител и ръководената от него институция, са публикувани в 18 информационни материала на интернет страницата на Областна администрация Добрич.
Актуално

съобщение

анкета